Επιφυλλίδα του Κ. Θ. Δημαρά για το ζήτημα των μετονομασιών των τοπωνυμίων

Επιφυλλίδα του Κ. Θ. Δημαρά στην εφημερίδα Το Βήμα για το ζήτημα των μετονομασιών των τοπωνυμίων. Ο Κ. Θ. Δημαράς μέσα από το κείμενό του εξέφρασε τις ενστάσεις του για την αλλαγή του τοπωνυμικού: «είναι δύσκολο να λογαριάσει κανείς το πόσο έχασαν σε ανθρώπινο δυναμισμό όλοι αυτοί οι τόποι που έχασαν το όνομά τους, το δεμένο με τις παραδόσεις, με την άμεση ακόμη μνήμη των κατορθωμάτων των πατέρων μας: Δραγαμέστο, Βραχώρι, Σάλωνα, Ζητούνι. Ότι λέμε πως σεβόμαστε, η εμορφιά του θανάτου και της ζωής, είταν μέσα σε αυτά τα ονόματα και εχάθηκε μαζί τους». Ο Δημαράς στο κείμενό του υποστηρίζει πως η αλλαγή των τοπωνυμίων ουσιαστικά μεταβάλλει την ιστορία ενός τόπου, σβήνοντας το παρελθόν του. Για το λόγο αυτό εκτιμάει πως ότι η κρατική πολιτική στις μετονομασίες θα έπρεπε να αποτελέσει θέμα υπερκομματικής πολιτικής με «σταθερή γραμμή χαραγμένη» που δεν θα έπρεπε να αλλάζει ανάλογα με τις κυβερνητικές αλλαγές και η κάθε μετονομασία να αποτελεί μια διοικητική πράξη που θα έχει μελετηθεί προσεκτικά και θα έχουν εκτιμηθεί τα οφέλη από την αλλαγή αυτή. Αφορμή για το κείμενο αυτό αποτέλεσε η μετονομασία της κωμόπολης Γιδάς στην Ημαθία σε Αλεξάνδρεια και η σχετική συζήτηση που αναπτύχθηκε με αυτή την αφορμή.

Ημερομηνία:

15 Ιουλίου 1955

Τόπος:

Αθήνα

Πηγή:

Κ. Θ. Δημαράς «Περί μετονομασίων», στην εφημερίδα Το Βήμα, 15 Ιουλίου 1955. Αναδημοσίευση: Κ. Θ. Δημαράς, Σύμμικτα Δ΄ Λόγια περί μεθόδου, επιλογή κειμένων Φίλιππος Ηλιού, επιμέλεια Πόπη Πολέμη, Αθήνα 2013, σ. 356-358.