ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Η χαρτογράφηση των μετονομασιών αποτελεί ένα ζητούμενο στο οποίο προγραμματίζεται να επεκταθεί η έρευνα. Για παράδειγμα, στο Νομό Δράμας, από την ενσωμάτωσή της στην επικράτεια μέχρι το 2011 και συγκεκριμένα ανάμεσα στο 1920 και 1960, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 222 μετονομασίες, όταν σύμφωνα με την απογραφή του 1928 οι οικισμοί του νομού ήταν συνολικά 196 και σύμφωνα με την απογραφή του 2011, μόλις 120. Στο χάρτη -που δημιούργησαν οι συνάδελφοι Μιχάλης Φέστας και Γιάννης Παπακονδύλης- με άσπρο χρώμα σημειώνονται οι 113 από τους 222 οικισμούς που μετονομάστηκαν και υφίστανται μέχρι σήμερα. Με μαύρο χρώμα επισημάνθηκαν 62 από μετανομασθέντες, οι οποίοι ωστόσο καταργήθηκαν μεταπολεμικά, οι περισσότεροι σύμφωνα με την απογραφή του 1951. Οι θέσεις τους ταυτίστηκαν με τη βοήθεια εφαρμογών γεωαναφοράς. Από το χάρτη απουσιάζουν οι υπόλοιποι 45 μετονομασθέντες, οι οποίοι καταργήθηκαν στο Μεσοπόλεμο, κυρίως στην απογραφή του 1928.