Άρθρο του Κωνσταντίνου Άμαντου για την σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων

Ο Κωνσταντίνος Άμαντος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, το 1952 δημοσίευσε ένα σύντομο άρθρο στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Ονόματα, όπου επιχειρούσε μέσα από την παρουσίαση κάποιων τοπωνυμίων του ελληνικού κράτους να αναδείξει τη γλωσσική, ιστορική και λαογραφική τους σημασία και αξία. Μέσα από το κείμενο του προσπάθησε να αναδείξει όχι μονάχα τον τοπωνυμικό πλούτο της Ελλάδας αλλά και τη σημασία της διατήρησής του και της συστηματικής του μελέτης.Για τον ίδιο «η λεπτομερής συλλογή των [τοπωνυμίων] θα διεφώτιζε μεγάλως και την ιστορίαν των πληθυσμών και την Ιστορίαν της ελληνικής γλώσσης και λαογραφίας». Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούσε προέρχονταν από την αρχαιότητα και τα μεσαιωνικά χρόνια, από λαϊκές παραδόσεις και αποτύπωναν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που είχαν συμβεί εντός και εκτός του ελληνικού κράτους.
Συγγραφέας:

Κωνσταντίνος Άμαντος

Ημερομηνία:

Ιούλιος 1952

Τόπος:

Αθήνα

Θέμα:

«Η σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων»

Περιοδικό:

Ονόματα (Revue d’ onomastiquegrecque) τχ. 1, σ. 1-3.