Αι τοπωνυμίαι της Αττικής

Μα είναι ανεκτόν, διά το όνομα του Θεού και των Θεών, ο Σωκράτης και ο Αριστείδης να είναι από το Μπραχάμι, ο Θεμιστοκλής από το Λιόπεσι και ο Θηραμένης και ο Θρασύβουλος από το Κοκοτσίνι;

Δημήτριος Καμπούρογλου, Τοπωνυμικά παράδοξα, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της “Εστίας”, 1920