«Περί μετονομασιών»

Δραγαμέστο, Βραχώρι, Σάλωνα, Ζητούνι. Ότι λέμε πως σεβόμαστε, η εμορφιά του θανάτου και της ζωής, είταν μέσα σε αυτά τα ονόματα και εχάθηκε μαζί τους. Δεν καταλαβαίνουμε τα παλιά ηρωικά κείμενα όταν τα διαβάζουμε, δεν τραγουδάμε ή δεν απαγγέλλουμε «στην Άμφισσα σφάζουν αρνιά» ή «καπνίζει κ΄ η Λαμία». Νήματα που εκόπηκαν, χωρίς τίποτε να τα αντικαταστήσει.

Κ. Θ. Δημαράς, «Περί μετονομασιών», Το Βήμα, Αθήνα 15 Ιουλίου 1955.