Αν τα ονόματα ταύτα είνε ίχνη της διαβάσεως ξένων φυλών επί του ελληνικού εδάφους, τίς έχει το δικαίωμα να διαγράφει τα ίχνη της ιστορίας; Αν θεωρή τα ίχνη ταύτα βάρβαρα, ας υψώση αυτός παρ’ αυτά τα ένδοξα μνημεία του νεωτέρου πολιτισμού του.

Α. Μηλιαράκης, Γεωγραφία πολιτική νέα και αρχαία του νομού Αργολίδος και Κορινθίας, Αθήνα 1886, σ. ιβ΄