Άρθρο του Κωνσταντίνου Άμαντου για την σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων

Ο Κωνσταντίνος Άμαντος, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, το 1952 δημοσίευσε ένα σύντομο άρθρο στο πρώτο τεύχος του περιοδικού Ονόματα, όπου επιχειρούσε μέσα από την παρουσίαση κάποιων τοπωνυμίων του ελληνικού κράτους να αναδείξει τη γλωσσική, ιστορική και λαογραφική τους σημασία και αξία. Μέσα από το κείμενο του προσπάθησε να αναδείξει όχι μονάχα τον τοπωνυμικό πλούτο της Ελλάδος αλλά και την σημασία της διατήρησής του και της συστηματικής μελέτης του. Για τον ίδιο «η λεπτομερής συλλογή των [τοπωνυμίων] θα διεφώτιζε μεγάλως και την ιστορίαν των πληθυσμών και την Ιστορίαν της ελληνικής γλώσσης και λαογραφίας». Τα παραδείγματα που χρησιμοποιούσε προέρχονταν από την αρχαιότητα και τα μεσαιωνικά χρόνια, από λαϊκές παραδόσεις ή αποτύπωναν τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που είχαν συμβεί εντός και εκτός του ελληνικού κράτους.

Ημερομηνία:

Ιούλιος 1952

Τόπος:

Αθήνα

Πηγή:

Κωνσταντίνος Άμαντος, «Η σημασία των νέων ελληνικών τοπωνυμίων», στο περιοδικό Ονόματα (Revue d’ onomastique grecque) τχ. 1, Αθήνα, 7.1952, σ. 1-3