Η συγκρότηση του Συμβουλίου των Τοπωνυμίων, Ιούλιος 1945

Ο υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Τσάτσος στις 19 Ιουνίου του 1945 υπέγραψε την υπουργική απόφαση για τη συγκρότηση του Συμβουλίου των Τοπωνυμίων, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμόν 95 φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με ημερομηνία 4 Ιουλίου 1945.

Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και παρά την έκρυθμη πολιτική κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας, σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο ξεκινούσαν οι πρώτες προσπάθειες για την ανασυγκρότηση του διοικητικού μηχανισμού. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920 είχε ολοκληρωθεί ένα μεγάλο τμήμα των μετονομασιών των οικισμών του κράτους είτε με βάση τις πολιτικές αποφάσεις για αλλαγή και εξελληνισμό του χάρτη είτε σύμφωνα με τους άξονες που έθεσε η «Επιτροπεία προς μελέτην των τοπωνυμίων της Ελλάδος και εξακρίβωσιν του ιστορικού λόγου αυτών».

Το υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε να συνεχίσει και να ολοκληρώσει την διαδικασία των μετονομασιών προχωρώντας στην αντικατάσταση της Επιτροπείας από το υπό σύσταση Συμβούλιο των Τοπωνυμίων, το οποίο απαρτιζόταν από διοικητικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς και καθηγητές πανεπιστήμιου. Το Συμβούλιο των Τοπωνυμίων, τα επόμενα χρόνια, προχώρησε σε νέες μετονομασίες αλλά και στην αλλαγή τοπωνυμίων που είχαν ήδη μετονομαστεί το προηγούμενο διάστημα.

Ημερομηνία:

4 Ιουλίου 1945

Τόπος:

Αθήνα

Πηγή:

ΦΕΚ 95/Β, 4.7.1945